"feature fans" — Słownik kolokacji angielskich

feature fans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fani cechy
  1. feature czasownik + fan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also featured some footage of them touring and fans being interviewed on how August Burns Red had influenced their lives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo