"feature exhibitions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokazy cechy
  1. feature czasownik + exhibition rzeczownik
    Silna kolokacja

    The museum features exhibitions about journalism and the history of the internet.

powered by  eTutor logo