ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature environments" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środowiska cechy
  1. feature czasownik + environment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features interactive environments in which the player can interact and photograph.

powered by  eTutor logo