"feature drive" — Słownik kolokacji angielskich

feature drive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha jazda
  1. feature czasownik + drive rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features all-wheel drive and a line of straight-6 and V8 engines.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo