"feature drawings" — Słownik kolokacji angielskich

feature drawings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rysunki cechy
  1. feature czasownik + drawing rzeczownik
    Silna kolokacja

    The show features photographs, paintings, drawings and objects like an old time clock from the elevator company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo