ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature dishes" — Słownik kolokacji angielskich

feature dishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrawy cechy
  1. feature czasownik + dish rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The center of the menu features dishes made for sharing, a recommended place to start.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo