ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature creatures" — Słownik kolokacji angielskich

feature creatures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istoty żywe cechy
  1. feature czasownik + creature rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In other cases, scale model lines will feature living creatures exclusively, often focusing on educational interests.

powered by  eTutor logo