BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature creatures" — Słownik kolokacji angielskich

feature creatures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istoty żywe cechy
  1. feature czasownik + creature rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In other cases, scale model lines will feature living creatures exclusively, often focusing on educational interests.

podobne do "feature creatures" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feature creatures" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo