ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature creations" — Słownik kolokacji angielskich

feature creations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tworzenia cechy
  1. feature czasownik + creation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most of the decorators worked with a mix of antiques and contemporary pieces, and nearly all made an effort to feature creations by young British craftsmen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo