"feature contributions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udziały cechy
  1. feature czasownik + contribution rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The publication features contributions from leading scholars, practitioners, and reform advocates.

powered by  eTutor logo