"feature competitions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurencje cechy
  1. feature czasownik + competition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The show featured music, pop music news and competitions.

powered by  eTutor logo