"feature comics" — Słownik kolokacji angielskich

feature comics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komicy cechy
  1. feature czasownik + comic rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The magazine has also featured other comics over the years, most notably "Doctor Who?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo