"feature comedians" — Słownik kolokacji angielskich

feature comedians kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artyści komediowi cechy
  1. feature czasownik + comedian rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The tour also featured special guest Christian and Jewish comedians in many cities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo