"feature collaborations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współprace cechy
  1. feature czasownik + collaboration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The compilation features collaborations between the two artists and solo works.

powered by  eTutor logo