Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"feature clowns" — Słownik kolokacji angielskich

feature clowns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klowni cechy
  1. feature czasownik + clown rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the end of Episode 7, there is a scene that features clowns and liquor but was never aired in time for the season finale.

    Podobne kolokacje: