"feature classrooms" — Słownik kolokacji angielskich

feature classrooms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasy cechy
  1. feature czasownik + classroom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new building features a new computer lab, studios, classrooms, and a library.

powered by  eTutor logo