ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature chicken" — Słownik kolokacji angielskich

feature chicken kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kurczak
  1. feature czasownik + chicken rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its lengthy menu will also feature salads, pastas and chicken.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo