"feature bluegrass" — Słownik kolokacji angielskich

feature bluegrass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bluegrass cechy
  1. feature czasownik + bluegrass rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features bluegrass and old-time music and dance, food, crafts and a wild pony sale.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo