"feature armor" — Słownik kolokacji angielskich

feature armor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbroja cechy
  1. feature czasownik + armor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The T95 featured "siliceous-cored armor" which contained a plate of fused silica glass between rolled steel plates.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo