"feature an auditorium" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w widownię
  1. feature czasownik + auditorium rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It featured an indoor swimming pool and an auditorium.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo