ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature acrobats" — Słownik kolokacji angielskich

feature acrobats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akrobaci cechy
  1. feature czasownik + acrobat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a contemporary circus performance featuring acrobats, gymnasts, and other skilled performers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo