"feature a montage" — Słownik kolokacji angielskich

feature a montage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w montaż
  1. feature czasownik + montage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The video also features a montage of Banks late 2010 and early 2011 performances and television appearances.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo