"feature a mode" — Słownik kolokacji angielskich

feature a mode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść tryb
  1. feature czasownik + mode rzeczownik
    Silna kolokacja

    The game features various modes including single race, championship and challenge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo