ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a duet" — Słownik kolokacji angielskich

feature a duet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w duet
  1. feature czasownik + duet rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The album is experimental, every track featuring a duet with a female artist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo