ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a clock" — Słownik kolokacji angielskich

feature a clock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w zegar
  1. feature czasownik + clock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features a ticking clock in the background and a steady drumbeat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo