PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature a case" — Słownik kolokacji angielskich

feature a case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj przypadek
  1. feature czasownik + case rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An edition of ABC's Nightline featured a case he won for a woman who died after a missed diagnosis of breast cancer.

    Podobne kolokacje: