ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a cafe" — Słownik kolokacji angielskich

feature a cafe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w kawiarnię
  1. feature czasownik + cafe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also features a cafe in the main entrance building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo