PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Superman" — Słownik kolokacji angielskich

feature Superman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Nadczłowiek
  1. feature czasownik + Superman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The S3 line is further divided into two lines - one featuring Batman, and the other featuring Superman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo