PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature Stewart" — Słownik kolokacji angielskich

feature Stewart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Stewart
  1. feature czasownik + Stewart rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Composed by Rahman, the song also features Stewart, Stone and Marley.

    Podobne kolokacje: