"feature Smith" — Słownik kolokacji angielskich

feature Smith kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Smith
 1. feature czasownik + smith rzeczownik
  Luźna kolokacja

  In late winter into spring 2008 a series of vignettes featuring Smith began to air during Chaotic Wrestling live events and on the web.

  Podobne kolokacje:
 2. feature czasownik + Smith rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  In late winter into spring 2008 a series of vignettes featuring Smith began to air during Chaotic Wrestling live events and on the web.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo