ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Sean Paul" — Słownik kolokacji angielskich

feature Sean Paul kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Sean Paul
  1. feature czasownik + Paul rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The remix of "Make It Clap" featured Sean Paul.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo