"feature Sean" — Słownik kolokacji angielskich

feature Sean kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Sean
  1. feature czasownik + Sean rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features Big Sean as an opening artist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo