PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Rick Ross" — Słownik kolokacji angielskich

feature Rick Ross kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Rick Ross
  1. feature czasownik + Ross rzeczownik
    Luźna kolokacja

    My next single is fitna be a problem in the club and it's a brand new record featuring Rick Ross.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo