"feature Richard" — Słownik kolokacji angielskich

feature Richard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Richard
  1. feature czasownik + Richard rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    'The Man Who Married Himself' featuring Richard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo