"feature R. Kelly" — Słownik kolokacji angielskich

feature R. Kelly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha R. Kelly
  1. feature czasownik + Kelly rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Addictive" was followed up by a song called "The Truth" featuring R. Kelly on the chorus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo