ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Oliver Hardy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Oliver Odporny
  1. feature czasownik + Hardy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Building a Fire is a 1914 comedy film featuring Oliver Hardy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo