PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Mr. Clinton" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Mr. Clinton
  1. feature czasownik + Clinton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The auditors also concluded that 37 Democratic issue ads that prominently featured Mr. Clinton "appeared to convey electioneering messages."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo