"feature Missy Elliott" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Panienka Elliott
  1. feature czasownik + Elliott rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The single version featured Jay-Z and Missy Elliott.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo