PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature Love" — Słownik kolokacji angielskich

feature Love kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Miłość
  1. feature czasownik + love rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Khan was featured in Steve Winwood's 1986 number one hit, "Higher Love".

    Podobne kolokacje: