PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Lady" — Słownik kolokacji angielskich

feature Lady kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Pani
  1. feature czasownik + lady rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All releases featured "Lady with the Spinning Head (UV1)" as a B-side track.

powered by  eTutor logo