PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Jones" — Słownik kolokacji angielskich

feature Jones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Jones
  1. feature czasownik + Jones rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The video was also notable for short scenes which featured Jones in hot pants, which caused a stir in Ireland at the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo