PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Jason" — Słownik kolokacji angielskich

feature Jason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Jason
  1. feature czasownik + Jason rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A 1958 spaghetti production of Hercules starring Steve Reeves, featured Jason and the Argonauts, as well as Ulysses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo