"feature Jamie" — Słownik kolokacji angielskich

feature Jamie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Jamie
  1. feature czasownik + Jamie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features the Second Doctor, Ben, Jamie, and Polly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo