KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"feature Fat Joe" — Słownik kolokacji angielskich

feature Fat Joe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Tłuszcz Joe
  1. feature czasownik + Joe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is a remix featuring Fat Joe, dedicated to Chris Lighty.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo