PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Donald" — Słownik kolokacji angielskich

feature Donald kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Donald
  1. feature czasownik + Donald rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The story was only eighteen pages long and crude by later standards, but it is credited as the first to feature Donald in an adventuring rather than a comedic role.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo