PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Allen" — Słownik kolokacji angielskich

feature Allen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Allen
  1. feature czasownik + Allen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program featured Allen playing every character including the dogs and the coon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo