"feature Alice" — Słownik kolokacji angielskich

feature Alice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Alice
  1. feature czasownik + Alice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A benefit concert to help with Fisher's legal expenses featured Porno for Pyros, Primus, Tool, and Alice in Chains.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo