BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Aerosmith" — Słownik kolokacji angielskich

feature Aerosmith kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Aerosmith
  1. feature czasownik + Aerosmith rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After November 24, a 2nd leg of about 10 arena dates were added, half of which were co-headlining shows and half of which featured Aerosmith only.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo