"favorite image" — Słownik kolokacji angielskich

favorite image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Here's a selection of my favorite images that didn't make it into the magazine from this year's fiction file.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo