"fastest time" — Słownik kolokacji angielskich

fastest time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najszybszy czas
  1. fastest przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Trying to make the fastest time in America is actually very hard."

    Podobne kolokacje: