"fantastical setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczne ustawienie
  1. fantastical przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They may be based on anything from real-world racing leagues to entirely fantastical settings, and feature any type of land, air, or sea vehicles.

    Podobne kolokacje: